Onze Kracht

Veel tussenpersonen of bemiddelaars rekenen al snel een opslag van 20% tot 30% bovenop het uurtarief bij de inhuur van consultants bij externe Consultancybedrijven. En de meeste system integrators hebben een groot sales apparaat en veel overheadkosten. Deze kosten moeten natuurlijk weer doorbelast worden. Dat merkt u dan niet alleen in de uurtarieven, maar vooral ook bij de hoge sales en projectmanagement kosten die gepaard gaan bij het gunnen van een opdracht aan een system integrator. In de regel wordt lopen deze kosten al snel op tot 20% tot 25% van de totale projectkosten.

Wij werken anders!

Het is niet onze primaire ambitie om onze revenu te doen stijgen door inhuur van externe consultants. Bij de inhuur van externe consultants berekenen wij een commissie van gemiddeld 5% bovenop het uurtarief welke wij aan onze leveranciers betalen. Dit is voornamelijk bedoeld om onze administratieve kosten en enige risico af te dekken. Bovendien onderhandelen wij continue scherp met al onze leveranciers en hebben wij een uitstekend beeld van de tarieven zoals deze op de markt gehanteerd worden.

De uurtarieven waar wij mee kunnen werken zijn dus doorgaans lager dan wanneer u direct consultants inhuurt via een tussenpersoon of bemiddelaar. Bovendien hebben wij als organisatie weinig overhead en een zeer uitgeklede hiërarchische structuur waardoor onnodige kosten voorkomen worden. Afhankelijk van de omvang van het project zal de projectleider van EBS Consulting ook optreden als meewerkend voorman en zich dus niet uitsluitend bezig houden met de projectaansturing. Deze pragmatische aanpak werkt zeer efficiënt en zorgt voor kosten reductie. Kiest u ervoor om uw project door EBS Consulting te laten realiseren, dan betaald u dus uitsluitend voor resultaat gerichte activiteiten tegen de meest gunstige uurtarieven. Niets meer en niets minder.

Gaat dit dan niet ten koste van de kwaliteit? Absoluut niet.

De aansturing van ieder project of klantopdracht blijft altijd binnen de regie van de Principal Consultant van EBS Consulting. Indien werving van externe consultants nodig is, dan gaat hier een strikte screening aan vooraf, uitgevoerd door de Principal Consultant. Zou het (project)team samengesteld moeten worden door één enkele system integrator, dan zou deze system integrator uiteraard primair putten uit mensen vanuit de eigen organisatie. Dit zijn dan niet perse altijd de meest gekwalificeerde consultants aangezien er eerder gekozen wordt voor een minder gekwalificeerde consultant die op de bank zit, dan dat er extern geworven wordt.

EBS Consulting kent deze beperking niet en zal dus altijd uitsluitend de meest gekwalificeerde consultants selecteren bij haar diverse leveranciers voor het samenstellen van het (project)team).

Het is onze ambitie om voor een realistisch bedrag een uitstekend product op te leveren waarbij u als klant tevreden bent en wij met plezier hebben mogen werken. Wij hanteren hierbij een praktische en pragmatische werkwijze waardoor onnodige activiteiten bespaard worden. Wij huren uitsluitend in wat noodzakelijk is tegen de voor ons (en voor u) meest gunstige tarieven en de beste match voor het (project)team.

Door onze werkwijze realiseren wij uw opdracht dus tegen de laagst mogelijke kosten en de best mogelijke kwaliteit.

Dat is onze kracht.