Projectmanagement

Maak ook gebruik van de pragmatische werkwijze van EBS Consulting. Wij bieden onze Projectmanagement diensten aan bij al uw Oracle e-Business Suite trajecten;

  • Implementatie projecten voor nieuwe innovaties of verbetering van bestaande functionaliteiten
  • Greenfield Implementatie projecten van of een upgrade van uw huidige release
  • Proces- of functionaliteit optimalisatie bij de toepassing van uw bestaande modules

 

Wij specialiseren ons hierbij op het gebied van de volgende processen;

 
Ieder project is uniek en vereist daarom zijn eigen benadering. Cruciaal hierin is vanaf het startpunt welke projectmanagement methode er gekozen wordt bij de realisatie van het project.

EBS Consulting is bekend met diverse projectmanagement methodes en adviseert de meest geschikte methode voor het project. Vaak is er al een project methode of structuur aanwezig binnen de organisatie welke doorgaans is afgeleid van de meer bekende waterval of Agile Scrum methodes. Omdat de Projectmanagers binnen EBS Consulting goed bekend zijn met deze methodes kunnen zij dus met geringe inspanning de methode adapteren.

Prince2, TIPI en AIM zijn de meest bekende waterval methodes en zijn voor veel IT projecten nog steeds de aangewezen methode om het project te realiseren. Agile Scrum is de methode van het heden en biedt veel voordelen ten opzichte van de meer authentieke waterval methode. Dat wil echter zeker niet zeggen dat de Agile Scrum methode ook de beste keuze is voor uw project of uw organisatie.

In de regel geld dat een project met een redelijk goed te bepalen en helder product of eindresultaat, of bij een complexe (formele) bedrijfsstructuur, de waterval methode vaak de beste keuze is. Indien het project omvangrijk is, het product of eindresultaat (door voortschrijdend inzicht) aan verandering onderhevig kan zijn, dan is de Agile Scrum methode vaak de meest aangewezen methode. Zeker als uw onderneming minder waarde hecht aan formele beslispunten en/of informatieverstrekking en meer resultaatgericht wenst te werken.

Daarnaast heeft EBS Consulting door de jaren heen geleerd dat veel onderdelen van een projectmethode vaak alleen maar als overbodige ballast aanwezig zijn. Deze zorgen vaak voor onnodig hoge kosten en langere doorlooptijden. Een pragmatische blik op zaken ontsluit vaak mogelijkheden om door simpele aanpassingen binnen de projectstructuur veel kosten te besparen.

Welke project methodiek binnen uw organisatie of uw project het beste gehanteerd kan worden hangt van diverse vraagstukken af. En bij bestaande project methodes binnen de organisatie zijn veelal kosten te besparen. EBS Consulting kan u hierbij uitstekend adviseren of begeleiden.