Training & Opleiding

Wij kunnen trainingen verzorgen op het gebied van de Oracle e-Business Suite en richten ons hierbij op de volgende bedrijfsprocessen en aanverwante applicatie modules;

 

Vanuit onze ervaring is training en begeleiding van uw medewerkers van cruciaal belang voor het welslagen van ieder project. Bij nieuwe innovaties of veranderingen in de werkprocessen zullen de medewerkers opgeleid moeten worden om binnen de gewijzigde situatie te kunnen opereren. Daarnaast is het ook van belang om een goed opleidings- of trainingsplan klaar te hebben liggen voor nieuwe medewerkers die binnen uw organisatie met de systemen moeten werken. Tot slot kan het zeer vruchtbaar zijn om (ook de ervaren) medewerkers te trainen, ook al is er niets veranderd in de systemen of bedrijfsprocessen. Vaak kan er uit de bestaande technologie meer gehaald worden of beter gebruikt worden dan de medewerkers zich bewust waren.

 

Wij kunnen trainingen op maat verzorgen binnen uw organisatie. Vanuit onze ervaring kunnen wij de trainingen toespitsen op de nieuwe innovaties of op de bestaande systemen, waarbij wij ons dan tevens richten op mogelijk beter gebruik van de bestaande functionaliteiten.

Wij bieden geen standaard trainingen aan omdat iedere organisatie haar eigen behoeftes heeft. Na een korte analyse kunnen wij een goede inschatting maken van de behoefte en een passend voorstel doen. Deze analyse kunnen wij in overleg vaak kosteloos voor u uitvoeren.